Årsmøte 2. mars

Vi minner om Årsmøte i Fredrikstad Blues & Jazzklubb torsdag den 02.03.2017 kl. 19:00 på Riviera Fusion (avdelingen ned mot Glomma).

Det er bare medlemmer som har betalt kontingent for 2017 som har adgang til møtet og stemmerett.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
FBJ-styret