Featured

Årsmøte 28. februar

Vi minner om årsmøtet som avholdes torsdag 28. Februar 2019 kl. 19.00 på ”Riviera Fusion” (Storgata 21). Husk at det er kun medlemmer som har gyldig medlemskort for 2019 som har adgang til møtet og stemmerett.

Har du husket å betale medlemskontingenten for 2019? Hvis du har glemt det og ikke finner fakturaen, så si ifra, så sender vi deg ny. Eller du kan sette inn kr. 300,- på vår konto nr. 1594.25.65191. Nytt medlemskort kommer i posten ca. 1-2 uker etter at betaling er registrert.

Det enkleste og raskeste er å komme på en av lørdagskonsertene våre (hver lørdag 13:30 til 16:00 på Havnelageret) og betale med cash eller VIPPS til vår kasserer Eva Sandvik, så lager hun medlemskort til deg der og da.

Dagsorden for møtet:

  1. Åpning
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen
  4. Årsberetning for 2018
  5. Regnskap/revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Valg (NB: Valgkomiteen vil ha sin innstilling klar før møtet!)
  8. Avslutning

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
FBJ-styret