Regler for adgang og plasser

Innslipp kl. 12:00

Konsertene våre er populære så husk at du kan holde av plass til kun èn - 1 - person utenom deg selv, og det bare fram til kl. 13:00!