28. oktober: Medlemsfest

FBJ inviterer til medlemsfest i Roklubben:

  • Sted: Roklubben, Fjeldberghavna
  • Tid: 28.10.2015  kl. 19.30
  • Pris: 200 kr. pr. person

Prisen inkluderer mat og 1 drikke, kaffe og musikk av Friendship. Ta med egnet drikke selv.

ALLE BILLETTER UTSOLGT.

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til en hyggelig kveld!

Med vennlig hilsen
Fredrikstad Blues og Jazzklubb
Styret

Medlemstallet øker

Vår lokalavis Fredriksstad Blad har vært på besøk og nylig hadde de en artikkel om våre lørdagskonserter og vårt stadig økende medlemstall. Etter at vi flyttet lørdagskonserten til Havnelageret har antall medlemmer økte fra 230 til hele 402, og konsertene er godt besøkt med et sted mellom 100 og 200 gjester hver lørdag.

Tilbudet om gratiskonsert på lørdag ettermiddag fenger stadig flere og samarbeidet med Havnelageret har fungert over all forventning.

Les hele artikkelen her.

Fredrikstad Blues & Jazzklubb på Havnelageret

Styret vedtok i november 2014 at klubben skulle flytte til Havnelageret Gastropub fra og med januar 2015.

Lokaliseringen på Havnelageret har hatt en prøveperiode på seks måneder, men styret har allerede nå (mai 2015) vedtatt at klubben blir værende permanent.

Våre lørdagskonserter starter dermed opp etter sommeren med fast tilholdssted på Havnelageret fra 15. august.

Styret

Årsmøte 28. februar

Fredrikstad Blues & Jazzklubb avholder årsmøte torsdag 28.februar kl.19:00 på La Riviera.

For å kunne stemme på årsmøtet må man ha betalt medlemskontingent for 2013.

Vel møtt!

Styret

Konklusjon på spørreundersøkelsen

Medlemmer / oppmøte

De fleste av de som har besvart undersøkelsen besøker FBJs lørdags-arrangement flere ganger per måned og er medlemmer av klubben.  11 personer av de spurte er ikke medlemmer, men besøker La Riviera 1-4 ganger per måned.

Musikk / arrangementer

De aller fleste av de spurte er fornøyd med musikkutvalget på lørdagsjazzen og FBJs øvrige arrangementer. Når det gjelder medlemmenes ønsker for endringer innen musikkvalget, er det flere som ønsker mer blues, både på de faste lørdagsarrangementene og på kveldskonserter.

For å etterkomme medlemmenes ønsker i forhold til å arrangere skjærgårdscruise, bør dette gjøres fredag eller lørdag. Videre ønsker flertallet av de spurte medlemmene at medlemstreff arrangeres på fredag.

Det bør arrangeres flere treff/turer som skaper samhold og engasjement blant medlemmene.

Informasjon

De spurte synes de får god og nok informasjon om klubbens arrangementer, og det meste av informasjonen kanaliseres gjennom e-post, nettsidene våre og Facebook.

Annet

FBJ settes pris på som kulturformidler og sosial samlingsplass for byens publikum. Dog bør lydnivået dempes betraktlig ved enkelte konserter dersom man vil unngå at publikum forlater lokalene.

Fredrikstad, 11.oktober 2012

Fredrikstad Blues & Jazzklubb
v/styret